Assistentie en praktijkondersteuningDe assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhaalrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

  • herhaalrecepten
  • het meten van de bloeddruk
  • aanstippen van wratten
  • maken van ECG
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • zwangerschapstest
  • urine onderzoek
  • suiker- en Hb-controle
  • verstrekken van informatiefolders

Diabetesspreekuur:

In het gezondheidscentrum is een speciaal spreekuur voor patiënten met diabetes mellitus. Dit spreekuur wordt gehouden door de praktijkondersteuner ( Laura de Groot ).

Als u diabetes mellitus heeft, kunt naar dit spreekuur verwezen worden door uw huisarts. Vier keer per jaar bezoekt u dit speciale spreekuur met voorafgaande daaraan een laboratoriumonderzoek. De informatie van het diabetesspreekuur wordt teruggemeld aan uw eigen huisarts, zodat uw huisarts voortdurend op de hoogte blijft.

Ouderenzorg:

Tevens begeleid onze praktijkondersteuner ( Laura de Groot ) de ouderen bij ons in de praktijk.

Zij ondersteunt de huisarts bij de zorg voor de oudere patiënt vanaf ca. 75 jaar. Dit houdt in dat zij tijdens huisbezoeken, samen met de patiënt inventariseert wat men nodig heeft op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid en welbevinden. Zo mogelijk zorgt zij ervoor dat de nodige voorzieningen er komen of wijst u de weg naar de juiste instanties (b.v. een rollator of een alarmvoorziening). Hierbij staat voorop dat zij probeert de zelfredzaamheid van de patiënt te bevorderen en hem of haar zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te laten behouden, maar ook te bekijken wat de beste oplossing is als thuis wonen niet meer mogelijk is. Indien u hier een afspraak voor wilt maken of vragen heeft, belt u met de praktijk assistente.

Huisartsenpraktijk Huurman

Gordelweg 115
3037 AN Rotterdam
Telefoon: 010-4666187
Fax: 010-4666038
Receptenlijn: 010-4666187
Spoednummer: 010-4666187